Polaris Slingshot R 2023 - Rabais ''Customer Cash''

 • # inventaire : SL032
 • Prix : 48 899 $ 47 899 $

Polaris Slingshot R 2023 - Rabais ''Customer Cash''

 • # inventaire : SL033
 • Prix : 44 399 $ 43 399 $

Polaris Slingshot SL 2023 - Rabais ''Customer Cash''

 • # inventaire : SL035
 • Prix : 36 299 $ 35 299 $

Polaris Slingshot SL 2023 - Rabais ''Customer Cash''

 • # inventaire : SL034
 • Prix : 38 499 $ 37 499 $

Polaris Slingshot R 2023 - Rabais ''Customer Cash''

 • Kilométrage : 1 200 km
 • # inventaire : SL030
 • Prix : 46 999 $ 45 999 $

Polaris Slingshot SL 2023 - Rabais ''Customer Cash''

 • # inventaire : SL031
 • Prix : 38 499 $ 37 499 $

Polaris Slingshot SL 2022 - RABAIS EM de 2 000$

 • # inventaire : SL023
 • Prix : 40 699 $ 38 699 $